عناوین اخبار واطلاعیه ها

 

با توجه شرایط و سطح بالا کنگره  و حضور تعداد زیادی از مراکز صنعتی از سراسر دنیا در این رویداد بزرگ این دبیرخانه در نظر دارد بستر مناسبی جهت ارتباط شرکت کنندگان و رایزنی برای اشتغال در آن مرکز را مهیا نمایید
 
لیست مراکز شرکت کننده و شرایط کامل به زودی به اطلاع خواهد رسید
....................................................................................................
این صفحه در حال بروز رسانی است

 

ورود به سیستم