عناوین اخبار واطلاعیه ها

 
 
  نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در کنگره
....................................................................................................
 

با توجه سیاست های مرکزتوسعه نوآوری و فناوری های پایدار  در ترویج و توسعه علوم نوین، با مصوبات شورای برگزاری کنگره تمامی مقالات پذیرفته شده  پس از ثبت نام نهایی به صورت یک کتاب تدوین می گردد و در پایگاه های ذیل نمایه خواهد شد:
پایگاه دانشگاه لیبرتی آمریکا
پایگاه الزویر
پایگاه داده مرکز توسعه نوآوری و فناوری های پایدار
پایگاه استنادی مرجع دانش ایران (( برای مقالات ارسالی از کشور ایران)) و مقالات خارجی بنا به درخواست پژوهشگر
پایگاه مرکز تحقیقات علوم پیشرفته انگلستان
پایگاه کراس رف 
 
نمایه خواهد شد. 
 
 
همچنین مقالات برگزیده بنا به در خواست پژوهشگر در مجلات ذیل با نمایه علمی ISI- SCOPUS به چاپ خواهند رسید : 
.
 
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ورود به سیستم