عناوین اخبار واطلاعیه ها

 

 

لیست کارگاه ها 

............................................................

 

 با توجه به محور های هفتگانه کنگره در هر حوزه یک کارگاه به مدت 45 دقیقه به صورت آشنایی با آخرین  نوآوری و فناوری های آن حوزه توسط پژوهشگران و صنعتگران مشارکت کننده برگزار می گردد.

 

عنوان کارگاه :

سازمان و مدرس برگزار کننده :

زمان برگزاری:

مرجع صدور مدرک کارگاه :

........................................................................

و اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام می گردد

 

ورود به سیستم